Fodboldkampe og tordenvejr

Tordenvejr og fodboldkampe kan være en farlig cocktail.

Lyn- og tordenvejr og fodboldkampe kan være en farlig cocktail. Men hvad skal man egentlig gøre, hvis en fodboldkamp bliver ramt af uvejr?

Anbefalingen er, at fodboldkampe afbrydes, hvis de bliver ramt af tordenvejr og lyn. Det er altid et dommerskøn, om det er forsvarligt at gennemføre en kamp, når tordenvejr er under opsejling, men signalet herfra er, at der hellere skal afbrydes en kamp for meget end en for lidt - spillernes, trænernes og dommerens sikkerhed kommer i første række.
 
Udsæt eller afbryd midlertidigt og afvent om uvejret driver over. Hvis det er muligt og rimeligt på baggrund af vejrforhold, afbrydelsens længde, mørkets frembrud osv, kan kampen så genoptages. Såfremt kampen helt afbrydes, skal dette indberettes til den turneringsansvarlige union/region, som herefter vil meddele de involverede parter det videre forløb.
 
Afbryd kampen
Klimatolog hos DMI, John Cappelen, understreger, at lyn- og tordenvejr skal tages alvorligt i forbindelse med fodboldkampe:
 
- Selvom sandsynligheden er lille, kan lyn slå ihjel. Mit råd er, at en fodboldkamp afbrydes, hvis det begynder at tordne og lyne i området. Tordenvejr bevæger sig som regel temmelig hurtigt, så i de fleste tilfælde vil uvejret være drevet over, hvis man tager en pause og går ind i omklædningsrummet.

- Jeg plejer at sige, at man ikke skal være bange for lyn, men man skal have respekt – og ikke være dumdristig. Efter min opfattelse er det dumdristigt at fortsætte med at spille en fodboldkamp, hvis det lyner og tordner. Det ville jeg ikke selv bryde mig om, hvis det var mine egne børn, der spillede – eller hvis det var nogle børn, som jeg havde ansvaret for, siger John Cappelen.
 
Sådan beskytter man dig selv
DMI-klimatologen tilføjer, at man med sund fornuft - og nogle enkle forholdsregler - kan beskytte sig selv mod faren for lynnedslag:
 
- Hvis fodboldkampen afbrydes på grund af lyn og torden, skal man ikke søge ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ. Man skal også undgå åbne pladser – og lade være med at røre elektrisk ledende genstande – f.eks. hegn, rækværk, vandhaner og lysmaster, som der jo typisk kan være på et fodboldanlæg. Det er sikrest at søge indenfor og lukke døre og vinduer, men man kan også sætte sig ind i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag, fastslår John Cappelen og fortsætter.
 
- Hvis man bliver fanget i det fri af et tordenvejr - f.eks. i forbindelse med en fodboldkamp, kan man komme til at vælge et af to onder: At stå i tørvejr under et træ og dermed risikere at et lyn rammer både træet og dig, eller man kan sætte sig på hug med samlede fødder ude i det fri - i regnen - og så have størst chance for at lynene ikke finder dig. I denne stilling rager man ikke så højt op og man rører kun jorden ét sted. En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for at en strøm finder vej igennem én, fortæller klimatologen.

Man skal ikke være dumdristig
- Rent personligt ville jeg føle mig utryg ved at spille fodbold i tordenvejr, og det er bestemt ikke hysteri at afbryde en fodboldkamp på grund af lyn og torden. I modsat fald udsætter man sig selv for unødig fare. 

- Så længe man kan høre og se tordenvejret, er der grund til at passe på. Selvfølgelig skal man ikke piske en stemning op omkring dette her, for lynnedslag er årsag til mindre end et dødsfald om året i Danmark, men man skal bestemt ikke være dumdristig, siger John Cappelen.

John Cappelen understreger, at lyn og torden primært opleves i sommermånederne – og specielt i sensommeren, hvilket bl.a. skyldes, at vandet på dette tidspunkt er varmet op. 

DMI’s registreringer viser desuden, at den sydvestlige del af landet – og specielt Sønderjylland - er den del af Danmark, hvor risikoen for lynnedslag er størst.
 
Forholdsregler ved tordenvejr

Når man ser lyn og hører torden, er det vigtigt at tænke på følgende:
  • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
  • Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
  • Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
  • Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
  • Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.