FAQ DBU Lolland-Falster

Hos DBU Lolland-Falster får vi jævnligt spørgsmål til fortolkningen af reglerne i turneringsreglementet. Nedenfor har vi forsøgt at besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål, for på den måde at hjælpe jer til at undgå de mest almindelige fejl, som vi oplever klubberne begår, når der skal sættes hold.

Har du spørgsmål, så kontakt DBU Lolland-Falster.

Supplerende spillertilladelse

Supplerende spillertilladelse

En supplerende spilletilladelse er en særlig tilladelse, der giver en spiller dispensation til at spille turneringskampe for to forskellige klubber i én og samme turneringshalvdel.

Supplerende spillertilladelse

1. Ungdomsspillere med forældre i to forskellige byer eller efterskoleelever+

1. Ungdomsspillere

Der kan være omstændigheder i en ungdomsspillers liv, der gør det nødvendigt for spilleren at få et supplerende spillercertifikat.

Det kan være, at spilleren er skilsmissebarn og forældrene bor i forskellige byer. Det kan også være, at spilleren går på en efterskole, hvor skolen forlanger at få et supplerende certifikat udstedt.

2. Øvrige former for supplerende spilletilladelse (futsal, M+32, senior etc.)+

Det er også muligt at opnå supplerende spilletilladelse i følgende situationer: 

1. En spiller ønsker at spille futsal for en anden klub end sin moderklub. 

2. En spiller ønsker at spille seniorfodbold i én klub og M+32 eller andre fodboldformer for ældre spillere i en anden.

3. En seniorspiller, der ønsker at spille 8-mands fodbold i en klub og 11- mands i en anden.

Spillercertifikat i moderklubben:+

Spillercertifikatet ligger hos moderklubben og den alternative klub, efterskole eller lignende skal derfor ansøge om et supplerende spilletilladelse.

Følgende retningslinjer er gældende for de nævnte typer dispensation:

- Der gives kun halvårsdispensation (Det er dog muligt at ansøge om forlængelse).

- Det er moderklubben, der skal være i besiddelse af det elektroniske spillercertifikatet, og den alternative klub, efterskole eller lignende, der skal have den supplerende spilletilladelse.

- Der gives ikke dispensation, såfremt de to klubber er i samme pulje.

- Spilleren må kun repræsentere en klub per kalenderdag.

- Spilleren skal have bopæl begge steder.

Sådan søges supplerende spilletilladelse:+

Det er som udgangspunkt spilleren selv, der ansøger om supplerende spilletilladelse. Det foregår efter følgende fremgangsmåde: 

1. Spilleren logger ind i Mit DBU (i toppen af www.dbu.dk) og vælger menuen Mine Oplysninger > Supplerende spilletilladelser. Herefter kan du vælge årsagen til ansøgningen (f.eks. 'Børn og Ungdom - Efterskole', 'Børn og Ungdom - Skilsmisse', M+32, Ældre eller futsal)   

2. Moderklubben modtager en mail om, at der ligger en ansøgning om supplerende spilletilladelse klar og kan godkende den i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunionen, som foretager den endelige godkendelse. Eventuelle afslag vil blive angivet i et svar.  

Denne proces sikrer, at alle parter er indforstået med og har godkendt spilletilladelsen. Den supplerende spilletilladelse vil fremgå i spillerens Fodboldpas og i klubbens KlubOffice - dog først når spillerne også er meldt ind i klubben. Det er naturligvis vigtigt, at spilleren er registreret med korrekt mailadresse.

Klubben kan hjælpe spilleren igang:+

Spillerens moderklub kan også hjælpe spilleren i gang med processen.

1. Det kan gøres ved at klikke sig ind på medlemmet i KlubOffice og vælge højrefanen Fodboldspiller.

2. Der finder man en knap med teksten Anmod om supplerende spilletilladelse. Herefter modtager spilleren en mail om at godkende via Mit DBU, hvorefter den afgivende klub modtager mail om at godkende i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.

Se mere i denne Klub Office vejledning: Supplerende spilletilladelser

Special spillerbenyttelse

Dette er reglerne for brug af for gamle spillere uden ansøgning - det vil sige reglen om "speciel spillerbenyttelse". 

Special spillerbenyttelse

Børn: Det er reglerne for DBU Lolland-Falster, der gælder for børn, dog ikke for de rækker, hvor hold fra L-F deltager i DBU Sjællands turneringer.

Ungdom: Det er reglerne for DBU Sjælland, der gælder for ungdom.

§ 8 – Regler for spillere, der ikke opfylder aldersgrænsen

Må der i rækker for Ældre (Old Boys - Veteran - Master) deltage spillere, der er yngre end aldersgrænsen angiver?+

Ja, i rækker for Ældre må der hos DBU Lolland-Falster anvendes op til to spillere pr. kamp, der er højest to år yngre end aldersgrænsen angiver.

I fællesrækkerne for Ældre gælder den samme regel.

Kan der gives alders dispensation til at bruge spillere , der er for gamle, i vores børnerækker?+

Nej. DBU Lolland-Falsters børne- og ungeudvalg har besluttet, at vi spiller med rene årgange i alle vores børnestævner fra U5-U6-U7-U8-U9-U10.

Du skal være opmærksom på, at svaret her kun gælder DBU Lolland-Falster børne stævner. I rækker, som administreres af DBU Sjælland gælder reglerne for DBU Sjælland, som fx for U11 og U12 har besluttet at der kan anvendes to spillere pr. kamp, som er født i sidste halvår (juli-december) året før pågældende aldersgruppe - kaldet "Speciel spillerbenyttelse".

I fællesrækkerne kan der være andre og skærpede retningslinjer vedrørende dispensationer.

Læs eventuelt afsnittet om Aldersdispensation.

Må der deltage piger på holdene i børne drengerækkerne under DBU Lolland-Falster?+

Ja. Vi har en særregel om at hos drenge fra U9-U12 må pigespillere være op til et år ældre end aldersgrænsen for den pågældende række.

Er det nogle gange lidt svært at overskue, hvilken alder dine spillere skal have for at spille f.eks. U10? Så hjælper vi dig lidt på vej med denne guide.+

U-betegnelsen følger fødselsåret. Og vores "sæson" løber forskudt, altså efterår / forår. Dette skaber traditionelt en del forvirring blandt trænere og forældre.

Fra efteråret er der nye aldersgrænser for vores stævner og turneringer, da børn rykker en U-betegnelse, f.eks. fra U8 til U9. 

Egentlig er det meget enkelt, da det er børnenes fødselsår, som afgør, hvor de skal spille. Det betyder fx for sæsonen 2021/2022 at alle børn født i 2012 skal spille U10. Det er således ikke alderen, datoen eller "klassen man går i", der er afgørende, men fødselsåret.

På vores side "Børnestruktur fra U-4 til U-12" kan du altid finde en oversigt.

Aldersdispensation

Dette er retningslinjerne og proceduren for ansøgning om aldersdispensation. 

Aldersdispensation

Børn: Det er reglerne for DBU Lolland-Falster, der gælder for børn, dog ikke for de rækker, hvor hold fra L-F deltager i DBU Sjællands turneringer.

Ungdom: Det er reglerne for DBU Sjælland og fællesrækkerne, der gælder for ungdom.

Aldersdispensation

Hvilke regler gælder for DBU Lolland-Falster?+

Det fremgår af vores turneringsbestemmelser §8, stk. 4 at dispensation til at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne kan kun opnås efter begrundet ansøgning. 

Da vi fra U11 til U19 har turneringssamarbejde med DBU Sjælland, er det aftalt at det er DBU Sjælland regler, som gælder for disse rækker.

For U10 og yngre, hvor DBU Lolland Falster udbyder 3- og 5-mandsstævner kan der (ekstraordinært) efter begrundet ansøgning opnås dispensation til at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen.

En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende halvår. Børne/unge dispensationer sendes til DBU Lolland-Falster på info@dbulolland-falster.dk (Turneringsreglement §8.4).

Det skal være én af klubbens officielle kontaktpersoner, som foretager denne ansøgning.

Hvilke regler gælder for SBU Sjælland?+

DBU Sjælland administrerer turneringerne for U11 til U19 for drenge og piger, hvorfor det er reglerne hos DBU Sjælland, som gælder. Læs mere her (link til DBU Sjælland) ...

Spillertilladelse

Spillertilladelser ved klubskifte mellem DBU-klubber.

Spillertilladelse

Hver spiller i dansk fodbold har således et elektronisk spillercertifikat - kaldet Fodboldpas, som skal være aktivet for at være spilleberettiget i kampe.

Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner.

§16 - Spillertilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber

SKAL DER ALTID REKVIRERES ET SPILLERCERTIFIKAT, NÅR EN SPILLER SKIFTER FRA EN KLUB TIL EN ANDEN?+

Ja, man skal altid indhente en spillers spillercertifikat ved klubskifte, hvis den spiller, der ønsker at skifte klub, har spillet for en anden klub i DBU’s tuneringer. Hvis spilleren ikke har spillet i en klub før, så oprettes der automatisk et elektronisk spillercertifikat, når spilleren registreres i klubben.

HVIS VI INDHENTER EN NY SPILLERS SPILLERCERTIFIKAT, OG VI FÅR DET OVERSENDT FRA DEN AFGIVENDE KLUB F.EKS DEN 1. SEPTEMBER, MÅ VI SÅ BRUGE SPILLEREN MED DET SAMME?+

Både og!, Hvis spilleren ikke har spillet turneringskampe for nogen anden klub i DBU’s turneringer i turneringshalvåret må han/hun bruges, når man er i besiddelse af spillercertifikatet, og spilleren er registreret hos DBU Lolland-Falster. Hvis spilleren har spillet kampe i indeværende turneringshalvår kan vedkommende først spille kampe fra først kommende turneringshalvår.

Dog er der en undtagelse til ovenstående! Hvis skiftet sker inden for de tre sidste kampe i turneringsrækken, må spilleren FØRST spille fra førstkommende turneringshalvår uanset, om han/hun ikke har spillet kampe for en anden klub i indeværende turneringshalvår. Dette gælder dog kun i seniorrækkerne.

HVAD BETYDER DET, AT VÆRE REGISTRERET AF DBU LOLLAND-FALSTER?+

Det betyder blot, at DBU Lolland-Falster har givet en elektronisk bekræftelse på, at spilleren er oprettet som værende en del af klubben, man kan ikke påføre spillere på holdkortet før, man har indhentet spillerens spillercertifikat eller en supplerende spillertilladelse i de rækker, hvor dette er muligt. 

HVORDAN REKVIRERER VI EN SPILLERS SPILLERCERTIFIKAT?+

Man rekvirerer et spillercertifikat elektronisk via KlubOffice. I skal anmode den afgivende klub om at overføre spillercertifikatet til jeres egen klub.

KAN EN KLUB HOLDE ET SPILLERCERTIFIKAT TILBAGE?+

Ja, men kun hvis spilleren skylder kontingent for op til  seks måneder. I alle andre tilfælde skal klubben overføre spillercertifikatet.

SELV OM SPILLEREN IKKE SKYLDER KONTINGENT FOR SEKS MÅNEDER?+

Tag kontakt til DBU Lolland-Falster, der så vil gå ind i sagen.

FAQ: Spørgsmål og svar til fodboldspillerne, forældre m.fl.:+
FAQ: Om fodboldpas til klubber:+

Op- og nedrykning af spillere

Op- og nedrykning af spillere

Reglerne for op- og nedrykning af spillere mellem klubbens forskellige turneringshold er ikke helt ligetil, og specielt for ungdomsspillere er der en del ekstra-regler at tage højde for.

Reglerne i §19 er lavet for at sikre en så lige matchning som muligt af spillerne på de enkelte niveauer, således at et hold ikke kan forstærkes med højere rangerede spillere fra den ene kamp til den anden. Det betyder desværre også, at reglerne til tider kan virke indviklede.

§19 - Op- og nedrykning af spillere

Husk finten i den simple oprykningsregel?+

For at tage den mest simple regel først, så starter vi med at rykke en spiller op, altså fra et lavere rangerende hold til et højere rangerende hold. Det må man altid, når blot oprykningen sker til en ny spilledag.

Finten er her, at en fodbold-uge indeholder 5 spilledage: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er 4 forskellige spilledage, mens fredag, lørdag og søndag er én og samme spilledag. Der er dog enkelte udtagelser (§19.1).

Nedrykning af spillere+

Hovedreglen for at rykke en spiller ned til et lavere rangerende turneringshold er forholdsvis enkel. For at en spiller kan rykke nedad eller "spilles fri" (fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold), skal det højere rangerende hold spille en kamp i mellemtiden eller samme spilledag, hvor spilleren IKKE er med, før spilleren kan spille for det lavere rangerende hold. Læs § 19 her.

Vær opmærksom på at det er den dag, kampen spilles, der er afgørende - ikke den dag, den skulle have været spillet eller den runde, kampen i sin tid hørte til. Det er selve spilledagen, der afgør, om en spiller er spilleberettiget.

Fleksible regler for ungdomsspillere+

For ungdom er fodbolden blevet enige om fleksible regler, så vi får så mange mange som muligt ud og spille kampe. Dette er beskrevet i turneringsreglementet §19.8: Ungdoms-spillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang incl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang, og spilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Hvordan finder jeg ud af, om et hold er højere rangeret?+

Den indbyrdes indrangering af hold i alle aldersklasser fremgår af turneringsreglementets § 18.2

Vær især opmærksom på, at hvis man har flere hold indrangeret i samme række, er det det nummer, som altid vil stå ud for holdet i turneringsoversigten, der afgør, hvilket hold der er højest rangeret (1,2,3 osv.)

Ungdomsspillere på senior hold?+

Ungdoms-spillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang incl. på et seniorhold.

  • Drenge skal være fyldt 16 år
  • Piger skal være fyldt 15 år

Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Hvilke regler gælder for fællesrækkerne?+

Der gælder andre regler for fællesrækkerne (DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU København og DBU Bornholm) - kaldet ØST rækkerne.

Der henvises til DBU Sjællands hjemmeside.