Protest/AnkeProtesten / anken gælder:


Gebyr kr. 300,- indbetales på unionens konto i Jydske Bank, 5067-0008267688