Aldersdispensation

Dette er retningslinjerne og proceduren for ansøgning om aldersdispensation. Leder du efter de særlige regler for brug af "for gamle spillere" uden ansøgning, så henviser vi til siden om speciel spillerbenyttelse.

Aldersdispensation

Børn: Det er reglerne for DBU Lolland-Falster, der gælder for børn, dog ikke for de rækker, hvor hold fra L-F deltager i DBU Sjællands turneringer.

Ungdom: Det er reglerne for DBU Sjælland og fællesrækkerne, der gælder for ungdom.

DBU Lolland-Falster

Aldersdispensation. I Ungdom og Børn kan der efter begrundet ansøgning opnås dispensation - udover det i § 8.2 og 8.3 tilladte - til at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen.

En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende halvår. Børne/unge dispensationer sendes til DBU Lolland-Falster på info@dbulolland-falster.dk (Turneringsreglement §8.4).

DBU Sjælland og fællesrækker (Ungdom)

Pokalturneringer og fællesrækker (Øst/Liga)
Bemærk, at spillere med aldersdispensation ikke kan benyttes i pokalkampe og i fællesrækkerne (Øst/Liga) for både drenge og piger. 

Her følger retningslinjerne for aldersdispensation:

1) Dispensation udover speciel spillerbenyttelse gives kun af fysiske eller geografiske årsager. Fysiske årsager skal lægedokumenteres, mens geografiske årsager betyder manglende holdtilbud.

2) En dispensation medfører normalt en sportslig konsekvens, hvilket betyder, at holdet ikke kan blive puljevinder eller rykke op. En given dispensation gives for et halvt år ad gangen. Ønskes den ophævet, kan dette kun ske inden holdets første kamp eller i vinterpausen. 

3) Der må ikke på noget tidspunkt benyttes mere end to "for gamle" spillere pr. kamp, uanset om der foreligger en ekstraordinær dispensation eller spillerne opfylder kriterierne for speciel spillerbenyttelse. I 5- og 3-mands stævner må der ikke benyttes mere en én spiller, der er for gammel pr. kamp*.

4) DBU Sjællands bestyrelse har truffet en principbeslutning om, at der i henhold til § 7.1 - 7.2 i turneringsreglementet ikke kan tildeles dispensation til, at drenge under 16 år og kvinder under 15 år må deltage i Herre- og Kvindesenior rækker.      

*Unionen kan efter ansøgning dispensere fra punkt 3) i særlige tilfælde. 

For spillere i børnerækker for U-12 og yngre vil det ikke medføre sportslige konsekvenser, men punkt 1) skal opfyldes før en ansøgning kan godkendes. 

For at ansøge om spillerdispensation skal man sende en ansøgning, med angivelse af hvorledes ovenstående krav er opfyldt. Ansøgningen sendes til DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk

Det skal være én af klubbens officielle kontaktpersoner, som foretager denne ansøgning.