Tilpasninger

Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for spillere under 16 år, kvindelige spillere, spillere over 35 år og handicappede spillere.

  • banens størrelse
  • boldens størrelse, vægt og materiale
  • afstanden mellem målstængerne og overliggerens afstand fra jorden
  • halvlegenes varighed
  • udskiftninger.

Andre tilpasninger er kun tilladt med The Board’s tilladelse.

Mænd og kvinder
Af praktiske grunde henvises i lovbogen til dommere, linjedommere, spillere og officials som ’han’. Bestemmelserne gælder dog både for mænd og kvinder.