Indkaldelse til distriktsmøder

Klubberne i distrikt Øst-Nord, Nykøbing og Øst-Midt indkaldes til distriktsmøde, som afvikles 3 forskellige steder. Læs mere her om programmet på møderne, samt hvor de afholdes og hvor din klub skal deltage.

Programmet er ens på alle 3 distriktmøder, som afholdes fra 18.00 til 20.00, Møderne afholdes på følgende datoer og steder:

Øst-Nord: Den 11. maj 2016 i Nr. Vedby Hallen.

Nykøbing: Den 18. maj 2016 hos NFC.

Øst-Syd: Den 19. maj 2016 i Errindlev.

Der vil blive serveret sandwichs, sodavand, kaffe, the og kage.

Program
Punkt: Emne:
1 Velkomst ved Gert Lundgaard
2 Orientering fra DBU Lolland-Falster
3 Nyt fra klubberne – er der nogle fælles udfordringer mm.
4 Besøg én eller flere stande”. Vi har fire stande med fire forskellige emner, som mødedeltagerne kan besøge:
Stand Rekruttering: Her kan I få input, gode råd og idéer til, hvordan andre med succes har rekrutteret trænere, ledere og spillere. Hvis I har en udfordring omkring rekruttering så kan I få konkrete input her.
Stand Klubrådgiver: Her vil DBU Lolland-Falsters klubrådgiver stå til rådighed med råd, vejledning og gode input. I kan også indgå aftaler om klubbesøg mm.
Stand  KlubOffice: Har I nogle udfordringer med KlubOffice eller ønsker I et kursus, kan I få direkte vejledning og/eller en aftale med vores konsulent. Er I nysgerrige på hvad KlubOffice egentlig kan, er I også meget velkommen til at komme og spørge her. 
Stand Fodboldfitness / Motionsfodbold: Hvis I har brug for at få nærmere besked om disse to fodbold former eller har I brug for at få sat gang i det i jeres klub, så få en aftale på plads med DBU Lolland-Falsters konsulent. I kan også få gode råd og idéer.
5 Eventuelt 

Log ind