Shpend Shala er blandt landsdelen bedste dommere, vellidt i klubberne for sin seriøse tilgang til dommergerningen. 

Trods sin relativt høje indrangering har han altid været imødekommende og klar til at påtage sig opgaver i ungdomsrækkerne på Lolland Falster. 

Shpend er også en af første, som melder sig på banen for at hjælpe administrationen, når der mangler en dommer til en given kamp.

For sit store engagement har bestyrelsen tildelt Shpend Shala unions dommeremblem 2024.

Vi ønsker stort tillykke.

Shpend Shala dommer karriere:

  • Shpend bestod dommereksamen i december 2006 og påbegyndte sin dommergering 1. januar 2007.
  • Allerede året efter og grundet sin indsats blev han indrangeret i HS2.
  • I 2008 gennemgik han LD-kursus og dermed udvidede han sine kompetencer.
  • Shpend ’s seriøsitet var i øjenfaldene og det bevirkede, at han i foråret 2009 blev indrangeret i HS1, og i HLFS i efteråret samme år.
  • I efteråret 2012 var han blandt landsdelen bedste, hvor han blev klassificeret til at dømme i Herre DS-rækken og samtidigt fungerer han som linjedommer i Herre 2. div.
  • I 2016 blev han udtaget i talentregi, hvor han bl.a. deltog i Lyngby kurset for landets talenter.
  • Shpend valgte herefter linjedommergerningen, hvor DBU indrangerede ham som div.-linjedommer i 1. div. i 2018, hvor han stadig er placeret og fungerer aktivt.

Spørgsmål

Soren Knudsen 500X319
Formand for dommerudvalget Søren Knudsen