Sådan håndterer I en positiv coronatest i jeres klub

Opdateret 21. december 2021.

 

I et forsøg på at stoppe smittespredningen i samfundet bedst muligt er det afgørende, hvordan klubber og medlemmer håndterer situationen, hvor et medlem bliver testet positiv for Covid-19. Hvad skal du og din klub gøre, hvis du eller en anden i klubben bliver testet positiv for COVID-19? Læs DBU’s anbefalinger her:

 

Er du nær kontakt?

Hvis du har været i kontakt med en smittet person, er du i risiko for at være blevet smittet. Du kan enten være det, der kaldes en ’nær kontakt’ eller en ’øvrig kontakt’. Der er i øjeblikket høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten. For at begrænse smittespredningen mest muligt er der fokus på at sætte ind der, hvor der er størst risiko smitte. Derfor defineres nære kontakter som udgangspunkt som dem, der er udsat for smitte i hjemmet og lignende.

Du er en nær kontakt, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier: 

 • Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 • Du er kærester med en person smittet med covid-19
 • Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 • En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bor sammen med en smittet person, og du dermed kan betegnes som nær kontakt.

 

Er du 'øvrig kontakt'?

Hvis du har været tæt på en person med covid-19, som du ikke bor sammen med, kan der stadig være risiko for, at du er smittet. Du er altså en ’øvrig kontakt’ til en smittet person. Du er ’øvrig kontakt’, hvis en person i din omgangskreds eller en person du dagligt eller regelmæssigt omgås er blevet smittet - dette kan for eksempel være en person på dit fodboldhold.

Dette gælder, hvis den smittede har fået taget en positiv test inden for 48 timer efter fodboldaktiviteten (her regnes fra testtidspunktet).

Som ’øvrig kontakt’ anbefales du at blive testet med en hurtigtest hurtigst muligt samt på 4. dagen efter du sidst havde kontakt med den person, som er smittet. 

Hvordan skal du forholde dig som 'øvrig kontakt'?

 • Bliv testet hurtigst muligt med en hurtigtest, og bliv testet med en hurtigtest igen på 4. dagen efter du sidst havde kontakt med den person, som er smittet. Hvis du får at vide gennem Smitte│stop appen, at du er 'øvrig kontakt', skal du blot tage en hurtigtest hurtigst mulig.  

 • Du behøver ikke gå i selvisolation og kan godt gå på arbejde, på uddannelse, mv. hvis du i øvrigt ikke har symptomer på covid-19.
   
 • Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne og at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som ’øvrig kontakt’, selvom du er blevet vaccineret med 2. eller 3. stik, eller hvis du tidligere har været smittet med ny coronavirus. Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for covid-19, behøver du ikke blive testet. Det skyldes, at du stadig kan teste positiv i denne periode, selvom du er rask og ikke længere smitter. Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales du dog at blive test.   

 

Hvad skal klubben gøre, når et medlem er smittet?

Skab overblik over situationen:

 • I skal vide, hvornår symptomerne hos medlemmet er opstået, og hvornår den positive test er taget.
 • I skal finde ud af, om det givne medlem er den eneste fra klubben med symptomer, eller om flere medlemmer har oplevet/oplever det samme.
 • I skal finde ud af, om smitten kan være sket i forbindelse med en aktivitet i klubben.

Kommuniker åbent og hurtigt:

 • Vælg gerne en person, der er ansvarlig i sagen (fx formanden eller en fra bestyrelsen). Det skal være en, som alle i klubben kan kontakte, hvis de har spørgsmål.
 • Vælg også gerne en - og helst kun én - talsperson (det kan godt være den samme som den ansvarlige), der har til opgave at informere resten af klubben.
 • Skriv ud til alle medlemmer, at der er et smittet medlem i klubben. Hvis medlemmet for eksempel har deltaget i aktiviteter i klubben, kort før symptomerne er opstået, bør det også stå i beskeden.
 • Nævn ikke medlemmet der er smittet ved navn (dette af hensyn til overholdelse af GDPR (Persondataforordningen)).
 • Opfordr alle medlemmer til at holde øje med eventuelle symptomer.
 • Ud fra et forsigtighedsprincip kan det også overvejes, om aktiviteter for holdet med potentielt flere smittede skal indstilles, indtil der er kommet klarhed over situationen.
 • Hvis det smittede medlem har deltaget i et stævne eller en kamp, skal I sørge for at modstanderholdet og dommeren/dommerne bliver informerede om, at én eller flere i kampen er smittede, så de kan holde øje med eventuelle symptomer hos sig selv.
 • Hold løbende kontakt med det smittede medlem og sørg for, at vedkommende får den støtte fra klubben, han eller hun har brug for igennem forløbet

 

Hvad skal det smittede medlem af klubben gøre?

Før test:

 • Ved symptomer på COVID-19 skal medlemmet straks isolere sig selv fra andre og blive testet, og må selvfølgelig ikke møde til træning eller kamp.
 • Har man ikke symptomer, men mistænker smitte, skal man også testes.

Efter positiv test:

 • Personer som er testet positiv for COVID-19, må ikke møde til kamp eller træning, men klubben skal informeres, hvis man har deltaget i aktiviteter (fx træning eller kamp).
 • En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte medlemmet telefonisk og gennemgå retningslinjerne. Medlemmet bør dog ikke afvente opkaldet, før vedkommende følger retningslinjerne for selvisolation.
  Coronaopsporingen vil fortælle, at der skal igangsættes en smitteopsporing, som kan indbefatte kontakt til fodboldklubben, hvis medlemmet har været fysisk til stede i klubben fra 48 timer forinden eller har været i fysisk kontakt med andre medlemmer fra klubben.
 • Personer, som kan defineres som ’øvrig kontakt’ til en smittet person, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”øvrige kontakter”. De kan findes her.

Coronaopsporing vil desuden blandt andet pålægge medlemmet, der er testet positivt for COVID-19 følgende:

Hvis medlemmet fortsat har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal fortsætte sin selvisolation, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Man kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er det eneste tilbageværende symptom.

Hvis medlemmet ikke har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal isolere sig selv, indtil syv dage efter, at vedkommende fik taget testen. Hvis medlemmet får symptomer i løbet af de syv dage, skal medlemmet blive hjemme, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer.

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

Styrelsen for patientsikkerhed (smitteopsporingen): +45 3232 0511.